[logo]


Nowe Ustawienia wg Berta Hellingera


Facebook


cosmicpower słowa bez słów

cosmicpower działanie bez działania w działaniu

cosmicpower nie jest ani metodą ani nauką

cosmicpower oznacza odkrywanie radości z wiecznego, niekończącego się rozwoju „Istnienia”

cosmicpower jest drogą, postawą w kierunku własnej odpowiedzialności oraz samostanowienia

cosmicpower jest drogą ku „pustce“ wszechogarniającego „Istnienia“

cosmicpower jest drogą ku uwolnieniu wewnętrznej siły życia i świadomości

cosmicpower jest drogą samopoznania

cosmicpower jest drogą ku samodoskonaleniu oraz ku odnalezieniu rzeczywistości własnego Istnienia

cosmicpower jest drogą do kompletnego, globalnego połączenia na wszystkich plaszczyznach

cosmicpower jest drogą, która prowadzi do spełnienia przewidzianego dla nas wewnętrznęgo celu życiowegoMoje podziękowanie

„Kiedy jest już ten właściwy, wtedy nie ma wyboru”

Bo siła do działania

wypływa z wglądu i z tego, co za tym działa

w teraĄniejszości

w całości

i w różnorodności.


Moje podziękowanie kieruję przede wszystkim do

Berta Hellingera

bo to on poprzez swoje postrzeganie i wglądy odkrył, wspierał i rozwinął ten skuteczny rodzaj pracy,

która tak wiele uzupełnia i tak wiele przepełnia.


Równocześnie dziękuję wszystkim tym, którzy przez jakiś czas towarzyszyli mi na mojej drodze życia i każdemu, kto na swój własny sposób przyczynił się do poszerzania pola morfogenetycznego, tak aby wolno mi było odnaleĄć w moim sercu pokój i radość. Teraz dane mi jest zbierać plony tego, co mój mąż Bert Hellinger wniósł poprzez swoją pracę. Nasiona tych owoców zasiewam podczas prowadzonych przeze mnie kursów i szkoleń, które mają na celu niesienie pomocy innym, zarówno tym wszystkim, którzy zajmują się duchowym wzrostem, jak i tym, którzy chcą samodzielnie pracować metodą ustawień. To wglądy mojego męża i jego poznanie, są coraz częściej stosowane przez tak wielu ludzi na całym świecie i dla tak wielu stały się także filozofią życiową.

Każdy, kto ma w sobie odwagę do tego, by nie być już dłużej ofiarą okoliczności, kto wystarczająco długo walczył i wystarczająco wiele zwalczał, może czuć się serdecznie zaproszony do odbycia podróży ku prawdziwej istocie siebie samego, czego wynikiem jest pokój, radość, szczęście, lekkość i wolność wartości w świecie takim, jaki on jest.
Wszelkie prawa zastrzeżone