Nauczyciele

Nauczyciele są tymi, którzy przekazują to, czego doświadczyli, czego się nauczyli od innych, co sami przejęli, rozwinęli oraz wzbogacili o to, co ich własne. Pomiędzy nauczycielem i uczniem powstała różnica poziomów, gdyż pierwszy daje, a drugi przyjmuje. Kiedy uczeń uzna fakt, że nauczyciel jest na innym poziomie i kiedy uszanuje …

Przełom

Przełom Człowiek rodzi się w swojej rodzinie, ojczyźnie, kulturze i już od dziecka słyszy, kto ma być dla niego wzorem, nauczycielem, mistrzem, i czuje głęboką tęsknotę, żeby stać się taki jak on. Przyłącza się do pokrewnych sobie duchem, przez wiele lat wprawia się w dyscyplinie i podąża za swoim wielkim …