Irena Jurczuk

Irena Jurczuk


jurczukirena@gmail.com

tel: 607-035-906

Jestem terapeutą nowych, duchowych ustawień rodzin metodą Berta Hellingera. Podstawę pracy tą metodą dała mi nauka w Szkole Ustawień Hellingerowskich – certyfikat  Instytutu Ustawień Systemowych Taunus w Bad Homburg (2013). W uzupełnieniu umiejętności z zakresu pracy indywidualnej z klientem, uczyłam się w Family Affair Polska. Prowadzę warsztaty ustawień i sesje indywidualne. 

Metodą wspierającą jaką wykorzystuję jest ThetaHealing, której twórczynią jest Vianna Stibal. Dzięki filozofii ThetaHealing można zmienić ograniczające nas przekonania i ulepszyć system pozytywnych przekonań, co prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i przyczynia do dobrobytu ogółu.

W mojej pracy mam odwagę korzystać również z własnych życiowych doświadczeń, wskazując klientowi możliwości wykorzystania posiadanych przez niego zasobów dla jego własnego rozwoju i dobra. 

W roku 2006 zafascynowałam się Ustawieniami, a Ustawienia doprowadziły mnie do zafascynowania się Życiem. To wartość, której nie można przecenić. I w takim nurcie prowadzę klienta, do zafascynowania się Życiem i szukania inspiracji w sobie. W tej energii wszystko trudne się rozwiązuje, staje łatwym i rozświetlonym.

Zapraszam. Jestem.

Irena Jurczuk