Anna Choińska

Anna Choińska


biuro@choinska.com.pl

tel: 690-338-356

Od wielu lat prowadzę warsztaty oraz sesje indywidualne z zakresu Nowych Ustawień Rodzin w Ciszy metodą Berta i Sophie Hellinger.

Posiadam również praktyczną i wieloletnią wiedzę z zakresu „Pojednanie z Rodzicami w wizualizacji według etyki Prekop, które jest elementem „Szkoły Miłości w Rodzinie według Jiriny Prekop”.

Umiejętności i doświadczenie na temat ustawień wg Berta i Sophie.Hellinger oraz Terapii Mocnego Trzymania według Prekop zdobyłam podczas wielu godzin warsztatów, seminariów, wykładów otwartych, spotkań treningowych zarówno w Polsce, jak i za granicą u boku takich nauczycieli jak B. Hellinger, S. Hellinger, J. Prekop, G. Walper, W. Deusser, H. Hinrichs, G. Schricker, I. Kutschera, M.V von Kibed oraz Andrea Drohla, Foster Perry & Kristos Tsompanelis

Prowadzę w Polsce warsztaty łączące Nowe Ustawienia Rodzin według Berta Hellingera oraz Terapię Mocnego Trzymania według Jiriny Prekop pt: Wracam do domu Mamo, wracam do domu Tato.

Jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, tłumaczem języka niemieckiego, specjalizacja: ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera.

Zorganizowałam lub organizuję warsztaty w Polsce z zakresu terapii systemowej oraz Terapii Mocnego Trzymania dla: Berta i Sophie Hellinger, Jiriny Prekop, Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera, Güntera Schrickera, Heiko Hinrichs, Andrei Drohli.

Jestem tłumaczem pozycji książkowych z zakresu metody Nowych Ustawień Hellinger sciencia®: „Miłość Ducha” (wyd. Czarna Owca), „ Podwójne spełnienie”, „Jak odzyskać i zachować zdrowie” ( wyd. Sursum)

Jestem współtwórcą Szkoły Nowych Ustawień Rodzin w Ciszy według Berta i Sophie Hellinger – Hellingerowska Szkoła Życia oraz jednym z jej nauczycieli – specjalizacja: uzdrowienie przerwanego pierwotnego ruchu ku Rodzicom oraz superwizja pracy systemowej z rodziną w sesjach indywidualnych.

Założyłam i prowadziłam w Polsce Szkołę Ustawień Rodzin z elementami szamańskimi dla Andrei Drohla.

Na zlecenie Państwa Hellinger współtworzę polską oficjalną stronę Berta i Sophie Hellinger: www.hellinger.pl

Przyczyniłam się również do powstania polskiej oficjalnej strony Jiriny Prekop: www.prekop.pl

Prowadzę Instytut Anny Choińskiej
www.choinska.com.pl