[logo]


Nowe Ustawienia wg Berta Hellingera

[Anna Choińska]
Anna Choińska - terapeuta Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera.

Posiada również praktyczną wiedzę z zakresu "Pojednanie z rodzicami poprzez wizualizację oraz rehabilitacja porodu" u dr Jiriny Prekop, które są częścią „Szkoły Miłości w Rodzinie”.

Umiejętności i doświadczenie na temat ustawień wg B.Hellingera oraz Terapii Mocnego Trzymania zdobyła podczas wielu godzin warsztatów, seminariów, wykładów otwartych, spotkań treningowych zarówno w Polsce, jak i za granicą u boku takich nauczycieli jak B. Hellinger, S. Hellinger, Jirina Prekop, G. Walper, W. Deusser, H. Hinrichs, G. Schricker, I. Kutschera, M.V von Kibed oraz Andrea Drohla.

Prowadzi spotkania indywidualne metodą Mocnego Trzymania według etyki Prekop.

Prowadzi warsztaty łączące Nowe Ustawienia Rodzin według Berta Hellingera oraz Szkołę Miłości w Rodzinie według Jiriny Prekop pt: "Przywrócić przerwany pierwotny ruch ku rodzicom- o nieświadomym i świadomym odłączeniu od Ąródła".

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, tłumacz języka niemieckiego, specjalizacja: ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera.

Organizator warsztatów w Polsce z zakresu terapii systemowej oraz Terapii Mocnego Trzymania dla: Berta i Sophie Hellinger, Jiriny Prekop, Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera, Güntera Schrickera, Heiko Hinrichs, Andrei Drohli.

Tłumacz pozycji książkowych z zakresu metody Nowych Ustawień Hellinger sciencia®: „Miłość Ducha” (wyd. Czarna Owca) , „ Podwójne spełnienie” ( wyd. Sursum) oraz licznych tekstów z zakresu terapii systemowej.

Organizator Szkoły Nowych Ustawień według Berta i Sophie Hellinger Hellingerowska Szkoła Życia oraz Szkoły Ustawień Rodzin z elementami szamańskimi – Andrea Drohla.

Współtwórca polskiej oficjalnej strony Berta i Sophie Hellinger

www.hellinger.pl

Współtwórca polskiej oficjalnej strony Jiriny Prekop

www.prekop.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone