Postawa typu – „biedne dziecko”

Fragment spotkania z Bertem Hellingerem w Duisburgu –
kurs dla dzieci z zaburzeniami mowy.
(Część pierwsza)

HELLINGER:
porządek pomagania wymaga wyjścia
z pozycji identyfikacji, oraz
zajmowania stanowiska
(„lepsze” – „gorsze”, „właściwe – niewłaściwe”)
w szczególności jeśli chodzi o pracę z dziećmi.

Postawa typu „biedne dziecko”
ma ogromny wpływ zarówno na duszę prowadzącego,
jak i na duszę dziecka. W rzeczywistości terapeuta wynosi się ponad.
Nie wolno mu pomagać w ten sposób, szukać rozwiązań, czy też pracować w myśl: „Jestem dla Ciebie lepszym rodzicem”.

Towarzyszenie dziecku wymaga potężnej pokory i świadomości.
Towarzyszenie dziecku, to TAK dla jego rodziców.

Sprawdź w sobie,
co się dzieje z dzieckiem,
kiedy mniemasz,
że musisz, albo wolno Ci
pomagać za wszelką cenę.

„Kto współczuje, oskarża Boga”. Bert Hellinger

Opracowanie i tłumaczenie: Anna Choińska
Hellinger Team Polska