Postrzeganie – intuicja – wgląd

[DLA PRACUJĄCYCH METODĄ I NIE TYLKO]

Postrzeganie / intuicja
wgląd / pogląd
(fragmenty)

„…Intuicja jest specjalnym rodzajem pojmowania,
takiego, które zachodzi w mgnieniu oka
i daje odpowiedź na pytanie,
czy coś jest w stanie się dalej potoczyć,
czy w ogóle ma szansę biec dalej.

Nakierowana jest na przyszłość.
Powstaje w ułamku chwili,
bez mojego działania.

Fenomenologiczny sposób postępowania
nazywam zaś postrzeganiem.

Jest to już coś zupełnie innego.

Postrzeganie oznacza,
że oddaję się w pełni zaistniałej sytuacji,
na przykład obserwuję, co się wydarza,
kiedy ludzie powołują się na swoje sumienie
albo mówią, że zgodnie z tym sumieniem działają.

Mamy tu do czynienia z wielowymiarowym fenomenem, którego przez długi czas nie udawało mi się zgłębić.

Stąd, pozostając w skupionej uważności pozwoliłem,
aby działał on na mnie przez wiele lat,
aż wreszcie spostrzegłem,
czym jest sumienie w samej jego istocie.

Taki właśnie proces nazywam fenomenologicznym sposobem postępowania.

Nie ma to nic wspólnego z uprzedzeniami,
czy też z góry zakładanymi konceptami,
także z zamiarem przeforsowywania czegoś,
na przykład poprzez kurczowe trzymanie się
jakiś idei lub tradycji.

To prosty, skupiony sposób postępowania,
kiedy pozostaje się bez zamiarów i bez lęków.

Punktem wyjścia dla postrzegania
jest zgoda na świat taki, jakim on się objawia,
czyli odejście od potrzeby zmieniania go na inny.

Jest to w gruncie rzeczy postawa religijna, ponieważ włącza się w większą całość, bez wychodzenia ponad,
bez przeświadczenia o wszechwiedzy, także poza koniecznością osiągnięcia lepszego wyjścia niż to, ku któremu same z siebie prowadzą Większe Siły.

Copyright by Bert Hellinger
Opracowanie i tłumaczenie:
Anna Choińska Hellinger Polska