Sophie Hellinger

  Od 2018 roku Sophie Hellinger jest jedynym, wiodącym przedstawicielem marki Original Hellinger Familienstellen. W jej seminariach i kongresach wzięło udział tysiące uczestników na całym świecie. Będąc motorem duchowego rozwoju Ustawienia Rodzin, pomogła niezliczonym ludziom prowadzić szczęśliwsze, zdrowsze i bardziej udane życie.

Zanim Sophie Hellinger poznała Berta Hellingera i jego „Ustawienia Rodzin” ponad dwadzieścia lat temu, ukończyła intensywne szkolenie z Ajurwedy i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM). Przez wiele lat zarządzała ośrodkiem zdrowia za granicą zajmującym się tymi alternatywnymi metodami leczenia oraz domem seminaryjnym z przyległym hotelem. Ponadto Sophie Hellinger została przeszkolona w różnych rodzajach medytacji i alternatywnych metod leczenia. Wcześniej była odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą w branży nieruchomości i deweloperskiej. 

Sophie Hellinger przez wiele lat badała sposoby poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego oraz rozwoju istot ludzkich i prowadzenia ich jako istoty duchowej do szczęśliwego i spełnionego życia. Dopiero gdy odkryła „Ustawienia Rodzin” przez Berta Hellingera, osiągnęła cel swoich poszukiwań. W 1999 roku, za zgodą Berta Hellingera, założyła HellingerSchule ® , gdzie nadal oferuje swoje bardzo specjalne szkolenie jako nauczyciel konstelacji rodzinnych, w tym Cosmic Power ® .

Po ślubie z Bertem Hellingerem w 2002 roku Sophie Hellinger i Bert Hellinger dalej rozwinęli „Ustawienia Rodzin” w Original Hellinger Familienstellen, która jest dziś nauczana, prezentowana i oferowana wyłącznie przez HellingerSchule ® na całym świecie. Od tego czasu Sophie Hellinger była również aktywna i obecna jako równorzędny partner u boku Berta Hellingera we wszystkich jego seminariach i przedstawieniach.

Sophie Hellinger opracowała również metodę energetyczną Cosmic Power®, która jest nauczana i praktykowana na całym świecie. Według niej i Berta Hellingera ta technika percepcji i oddychania stanowi podstawę dla Original Hellinger ® Familienstellen, która wymaga specjalnej techniki percepcji.

Ponadto Sophie Hellinger wyrobiła sobie markę jako autorka książek. Jej prace zostały przetłumaczone na kilka języków i są dostępne m.in. w Ameryce Południowej i Chinach.

W 2018 roku Bert Hellinger wycofał się z życia publicznego i przekazał całą swoją pracę swojej żonie Sophie Hellinger.

W związku z licznymi prośbami, które z roku na rok wzrastały, dotyczącymi szkolenia u źródła, aby zostać Konstelatorem (osoba ustawiającą / terapeutą) Rodziny Hellinger, Sophie Hellinger założyła szkołę Hellinger ® . W tej szkole uczniowie uczą się podstawowych praw życia wykryte przez Bert Hellinger, „Zamówienia of Love” i dzisiejszym Original Hellinger ® Family Constellation. Program nauczania jest nauczany empirycznie na seminariach, wykładach, wykładach i konstelacjach dla wszystkich niezbędnych sytuacji życiowych. Ofertę uzupełniają seminaria praktyczne i superwizyjne.