Wyprostuj się

Medytacja Berta Hellingera
o wzrastaniu nas, ludzi, oraz świata.

———————————————–
Jest takie zdanie,
uzdrawiające zdanie,
które brzmi:

„Wyprostuj się”.

Pozwól niech zatopi się ono w Tobie,
wejdzie do Twojego wnętrza,
aby z tego miejsca
rozprzestrzenić się ku górze,
a wraz z ruchem wyżej i wyżej
niech wyprostuje Twoje ciało
ponad tym, co obciążające,
aż po nowy obszar,
obszar lekkości
i oddechu pełną piersią.

Co wydarzy się z Tobą wtedy?

Staniesz się lekki,
i wyjdziesz daleko poza to,
co jest ciężarem,
co ściąga Cię w dół.

Mam tu na myśli w pierwszej kolejności
relacje z ludźmi,
te które nas wciągają,
które każą się nam czegoś lub kogoś
kurczowo trzymać,
które ciągną ku mniej,
zamiast wspierać nas w tym,
co wypływa z prowadzenia nas
przez dobre Siły.

Poznasz je namacalnie
w postawie Twojego ciała.

Dlatego, wyprostuj się,
zewnętrznie i wewnętrznie,
fizycznie i duchowo,
stań w Twojej własnej wielkości,
nie wynosząc się zarazem ponad,
stań wyprostowany na Twoich własnych nogach,
opierając Twoją wielkość stabilnie o ziemię.

W jaki sposób teraz,
wyprostowany,
spotkasz się z innymi ludźmi?

Staniesz przed nimi
jak równy z równym,
patrząc sobie w oczy,
bez konieczności pochylania się,
dokładnie tak samo jak bez przymusu
wynoszenia się jeden ponad drugiego.

Co wtedy wydarza się
z Twoimi związkami i relacjami?

Wzrastasz bez uzurpacji,
wzrastasz bez wyniosłości,
wzrastasz spokojnie,
wzrastasz opanowany,
wzrastasz ku obszerniejszym przestrzeniom.

Co jeszcze udaje się
wraz z wyprostowaniem?

Pokora.

Taka pokora,
która wnosi radość i pogodę ducha.
Taka pokora,
która prowadzi do szczęścia z bycia
zwyczajnie wielkim i małym zarazem
w tej wielkości.

„Wyprostuj się” oznacza również
pozwolić wzrastać innym,
a wraz z nami całemu naszemu światu.

Copyright by Bert Hellinger
Tłumaczenie: Anna Choińska Hellinger Team Polska