[logo]


Nowe Ustawienia wg Berta HellingeraFacebook
Nowe Ustawienia Rodzin w Ciszy według Berta i Sophie Hellinger to niezwykle skuteczna metoda wyjaśniania przyczyn problemów życiowych przynosząca głębokie ich rozwiązywania.

Pozwala dotrzeć do pokładów naszej miłości, która objawia się na przykład uwikłaniem w los innego członka naszej rodziny.

Życie życiem osoby, która została przez rodzinę odsunięta, zapomniana lub odrzucona ma daleko idący wpływ na różne obszary naszego funkcjonowania.

Tak samo jak życie życiem osoby, którą bardzo kochamy, jednak ta miłość objawia się w nieuświadomionej, niszczącej myśli: ja dla ciebie albo ja za ciebie.

Bert Hellinger w jednym ze swoich tekstów napisał:
Kto się nie śmieje, kiedy ja się nie śmieje. Kto płacze, kiedy ja płacze. Kto nie kocha, kiedy ja nie kocham. Kto czeka na uzdrowienie, kiedy i ja na nie czekam.

Praca ustawieniowa (grupowa lub indywidualna) wyłania na światło dzienne więzi oraz dynamiki rodzinne stające nam na drodze do pełni szczęścia, do sukcesów osobistych i / lub zawodowych, do zdrowia zarówno fizycznego jak i duchowego.

Kiedy tylko pochwyci nas ta większa miłość, zwana przez Berta Hellingera Miłością Ducha, ta która wychodzi daleko poza osądy, oceny i wykluczenia, wtedy docieramy do siebie samych, do tych, którymi naprawdę jesteśmy, bez konieczności odłączania się od naszych korzeni.

Zaczynamy pojmować, że NIC NIE JEST OSOBISTE.

Tym samym uwalniamy się od czegoś, co nas zatrzymuje i ruszamy ku własnemu życiu. Ruszam ku więcej. Ruszamy ku miłości, która mówi wszystkim i wszystkiemu TAK, bez względu na to jakie ono jest.

Przeszłość jest wreszcie za nami, my stajemy w tu i teraz z zupełnie NOWĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, by ruszyć ku nowej przyszłości.

KU PRZYSZŁOŚCI, w której miłość może płynąć swobodnie.

Stąd też moją myślą przewodnią w podejściu systemowym jest zdanie Berta Hellingera: Tylko miłość uwalnia.

Więcej na temat Ustawień Rodzin: www.hellinger.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone