Ustawienia rodzin

Ustawienia rodzin niosą pomoc życiową i są życiową filozofią stosowaną  otwierającą nowe, duchowe drogi

W naszym życiu dane nam są odgórnie dwie rzeczy:

  1. nasi rodzice, których nigdy nie możemy zastąpić innymi oraz
  2. wynikający z tego faktu Los

Dla każdego z nas ta ziemska wędrówka jest ogromnym wyzwaniem. Widzimy to już po tym, że często robimy coś, czego robić nie chcemy. Jednocześnie, nie będąc w stanie robić tego wszystkiego, co robić powinniśmy, często szkodząc w ten sposób sobie samym.

Wiedziemy samotne i nieszczęśliwe życie pokutne. Często idzie to tak daleko, że jesteśmy gotowi oddać własne szczęście, miłość, zdrowie a czasami i życie. Nie potrafimy przy tym podać żadnego rzeczywistego powodu takiego stanu rzeczy.

Jeśli to wszystko wydaje się to Państwu znajome i jeśli macie Państwo niejasne przeczucia, że to o Was tu właśnie chodzi, proponujemy udział w seminariach ustawieniowych. Niesie on ze sobą szansę na nowe postrzegania własnego przeznaczenia. Umożliwia też taki rodzaj działania, który pozwoli na to, aby Los mógł się odmienić na lepsze.
Podczas tej pracy zauważycie tendencje do powtarzania się pewnych zjawisk i sytuacji w naszym życiu,  w szczególności w odniesieniu do relacji, których podłożem jest miłość sama w sobie. Poznamy wpływy, które trzymają nas w szachu utrudniając nasze życie, zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawodowej. Ustawienia rodzin oferują nam  taki rodzaj pomocy, aby z całej tragicznej historii rodziny ponownie móc wrócić do porządku, by ponownie osiągnąć spokój, opanowanie, osobisty pokój, szczęście, sukces i miłość.

W dosłownym tego słowa znaczeniu wschodzi w nas światło. Doświadczamy głębokiego zrozumienia dotychczas niewyjaśnionych duchowych i fizycznych problemów rozprzestrzenia się w całym naszym wnętrzu.

Praca ustawieniowa jest filozofią stosowaną w praktyce – jest pomocą życiową i szkołą miłości.

Między sercem, a sercem oraz od człowieka do człowieka

Bert Hellinger wyszedł ponad granice dotychczasowych ustawień rodzin. Nazwał tę nową rozwiniętą formę pracy „Podążanie za Duchem i podążanie za Duszą”.

Prowadzi nas ona daleko poza dotychczasowe ustawienia i niesie ze sobą uzdrawiającą  pracą na poziomie duszy, docierając do takich głębi, które dotychczas nie były dostępne. Ten nowy rodzaj ustawień rodzin prowadzi do rozwiązania pierwotnych przyczyn problemów życiowych. Poprzez tę szczególną, nową formę, otworzone zostały drzwi ku nieznanym dotychczas możliwościom.

Ustawienia rodzin są propozycją pojednania i pokoju, a nie tylko samą terapią.

Bardzo pomocny może okazać się także udział wielu osób z rodziny w seminarium ustawieniowym. Kiedy bowiem więcej osób z rodziny bierze udział w seminarium, mogą wyjść na światło dzienne sprawy i problemy o szerszym znaczeniu. Nawet te wcześniej ukryte.

Pozwólcie, aby także tzw. trudne dzieci mogły brać udział w moich seminariach, bo są one równocześnie tymi, które mają w sobie najwięcej miłości. To do nich należy moja wielka miłość, bo dzięki ich ślepej miłości popadli oni w wielkie tarapaty. Tak samo jak ich rodzice. Równocześnie są tymi, którzy kochają najmocniej. 

Poprzez ustawienia rodzin rozwiązane mogą zostać problemy,

Które nieświadomie przekazywane  dalej poprzez pokolenia

stają nam na drodze do tego, abyśmy mogli nasze szczęście i życie

Zrealizować w pełni sił  i w całej ich rozciągłości!