Nauczyciele

Nauczyciele są tymi, którzy przekazują to,
czego doświadczyli,
czego się nauczyli od innych,
co sami przejęli, rozwinęli
oraz wzbogacili o to, co ich własne.

Pomiędzy nauczycielem i uczniem powstała różnica poziomów,
gdyż pierwszy daje, a drugi przyjmuje.
Kiedy uczeń uzna fakt,
że nauczyciel jest na innym poziomie
i kiedy uszanuje swojego nauczyciela,
wtedy może się bardzo dużo nauczyć,
a w konsekwencji o wiele więcej
dać w przyszłości tym,
których sam będzie nauczał.

Kiedy uczeń wynosi się ponad nauczyciela,
kiedy nim pogardza, nie szanuje go,
kiedy uznaje, że to, co do niego przyszło,
mu się należy
lub kiedy uznaje zdobytą wiedzę za własność
przyznając sobie prawo do pouczania nauczyciela,
wtedy nie jest w stanie przyjąć zbyt wiele.
W konsekwencji niewiele przekazuje dalej,
albo to, co przekazuje
nie jest już w stanie pomnożyć dla swojego dobra oraz dla dobra innych.

Czyż nie przypomina to relacji rodzice – dziecko?
Kiedy zatem możliwy będzie powrót do szacunku dla nauczycieli?

Tylko pokora cześć, szacunek, uznanie i uszanowanie
pozwalają nam przyjąć pełną wiedzę,
jaką otrzymujemy
oraz ją w pełni przekazać tak,
aby ostatecznie dotrzeć do tego,
co jest sednem i istotą przekazu.
Do miłości, która pozwala pozostać
w przepływie mądrości pokoleń.

(fragmenty na podstawie tekstów z książki
Worte, die wirken)

Copyright by Bert Hellinger
opracowanie oraz tłumaczenie:
Anna Choińska Hellinger Team Polska